Ρυθμίσεις Email για Thunderbird

Ανοίγουμε το ThunderBird και πατάμε από το μενού Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 

ΒΗΜΑ 1

Επιλέγουμε το «Ενέργειες Λογαριασμού» - «Προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας» κάτω αριστερά.

 

ΒΗΜΑ 2

Στο νέο παράθυρο «Ρύθμιση Λογαριασμού Αλληλογραφίας» συμπληρώνετε το όνομά σας, το email και τον κωδικό σας.

Τέλος πατάτε Συνέχεια 

 

ΒΗΜΑ 3

Επιλέξτε POP3 και πατήστε στο Χειροκίνητη Ρύθμιση.

 

ΒΗΜΑ 4

Σύνδεση με SSL:

Εισερχόμενα:

Όνομα συστήματος διακομιστή: mail.mydomain.gr

Θύρα: 995

SSL: SSL/TLS

 

Εξερχόμενα: 

Όνομα συστήματος διακομιστή: mail.mydomain.gr

Θύρα: 465

SSL: SSL/TLS

 

Σύνδεση χωρίς SSL:

Εισερχόμενα:

Όνομα συστήματος διακομιστή: mail.mydomain.gr

Θύρα: 110

SSL: Κανένα

 

Εξερχόμενα: 

Όνομα συστήματος διακομιστή: mail.mydomain.gr

Θύρα: 587

SSL: Κανένα

 

Πατήστε Τέλος. Η ρύθμιση του email σας έχει ολοκληρωθεί.

 

Σε περίπτωση που επιλέξετε IMAP:

Σύνδεση με SSL:

Εισερχόμενα:

Όνομα συστήματος διακομιστή: mail.mydomain.gr

Θύρα: 993

SSL: SSL/TLS

 

Εξερχόμενα: 

Όνομα συστήματος διακομιστή: mail.mydomain.gr

Θύρα: 465

SSL: SSL/TLS

 

Σύνδεση χωρίς SSL:

Εισερχόμενα:

Όνομα συστήματος διακομιστή: mail.mydomain.gr

Θύρα: 143

SSL: Κανένα

 

Εξερχόμενα: 

Όνομα συστήματος διακομιστή: mail.mydomain.gr

Θύρα: 587

SSL: Κανένα

 

Πατήστε Τέλος. Η ρύθμιση του email σας έχει ολοκληρωθεί.