Ρυθμίσεις Email για Outlook 2010

 Ανοίξτε το Outlook και επιλέξτε Αρχείο (File).

 

ΒΗΜΑ 1

Επιλέξτε την Προσθήκη λογαριασμού (Add account).

Επιλέξτε Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή ή πρόσθετοι τύποι διακομιστή (Manually configure server settings or additional server types) και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ (NEXT).

Επιλέξτε Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet (Internet Email) και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ

 Εισαγάγετε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιλέξτε POP3 ως τύπο λογαριασμού.

 

Σε περίπτωση που επιλέξετε IMAP ως τύπο λογαριασμού, παρακαλώ συμβουλευτείτε το παρακάτω άρθρο:

Ρυθμίσεις IMAP

 

 

ΒΗΜΑ 2

Στα πεδία Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας και Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας εισάγετε:

mail.mydomain.gr

Στις Πληροφορίες (ή Στοιχεία)Σύνδεσης εισάγετε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης.

 Πατήστε το κουμπί Περισσότερες Ρυθμίσεις .

 

ΒΗΜΑ 3

Πηγαίνετε στην καρτέλα Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (Outgoing server) και ελέγξτε αν η επιλογή Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP)  απαιτεί έλεγχο ταυτότητας (My outgoing server (SMTPrequires authentication) είναι τσεκαρισμένη. Εάν δεν είναι την επιλέγετε και επιλέγετε Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας ( Use same settings as my incoming mail server).

 

ΒΗΜΑ 4

Επιλέξτε Για προχωρημένους (Advanced).

 

Σύνδεση με SSL:

 

POP3: 995

Επιλέξτε Για αυτόν τον διακομιστή απαιτείται κρυπτογραφημένη σύνδεση (SSL)

SMTP: 465  

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης:  SSL

 

Σύνδεση χωρίς SSL:

POP3: 110

SMTP: 587  

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης:  TLS

 

Κάντε κλικ στο OK.

Πατήστε ΤΕΛΟΣ.

Η διαμόρφωση του email σας ολοκληρώθηκε!