Ρυθμίσεις Email για συσκευές IOS (iphone,ipad)

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνθηματικά και Λογαριασμοί (Accounts & Passwords).

 

 

ΒΗΜΑ 1

Πατήστε «Προσθήκη λογαριασμού» και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άλλος (Other).

 

Εισάγετε τη διεύθυνση email και το συνθηματικό σας (υπάρχει και το πεδίο περιγραφή που μπορείτε να εισάγετε ότι επιθυμείτε ή και τίποτα).

Πατηστε ΕΠΟΜΕΝΟ (NEXT).

Το IOS θα επιχειρήσει να βρει τις ρυθμίσεις του email και να ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας. Αν εντοπίστούν οι ρυθμίσεις του email σας, πατήστε ΤΕΛΟΣ (FINISH) για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του λογαριασμού σας.

Σε περίπτωση που απαιτούνται περεταίρω ρυθμίσεις θα εμφανιστεί η επιλογή ΕΠΟΜΕΝΟ (NEXT).

 

ΒΗΜΑ 2

Στην οθόνη που θα εμφανίστεί επιλέξτε IMAP και θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ρυθμίσεις εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

 

 

Ρυθμίσεις εισερχόμενης αλληλογραφίας:

Διακομιστής (Host Name):  mail.mydomain.gr 

Όνομα χρήστη: user@mydomain.gr

 

Ρυθμίσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας:

SMTP: mail.mydomain.gr 

Για να μπορέσετε να ορίσετε τον τύπο ασφαλείας (SSL ή κανέναν) και τις αντίστοιχες θύρες, θα πρέπει να μεταβείτε στην επιλογή Προηγμένα.

 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Εάν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη Χρήση SSL η Θύρα διακομιστή θα πρέπει να είναι 993.

Εάν ο διακόπτης είναι ανενεργός η Θύρα διακομιστή θα πρέπει να είναι 143.

 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

 

Εάν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη Χρήση SSL η Θύρα διακομιστή θα πρέπει να είναι 465.

Εάν ο διακόπτης είναι ανενεργός η Θύρα διακομιστή θα πρέπει να είναι 587.

 

ΒΗΜΑ 3

Πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ (NEXT) ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE)

Η διαμόρφωση του email σας έχει ολοκληρωθεί!