Ρυθμίσεις Email για συσκευές Android

Από τα εικονίδια του τηλεφώνου σας επιλέξτε το εικονίδιο Email.

 

ΒΗΜΑ 1

Μεταβείτε στην Προσθήκη Λογαριασμού και επιλέξτε Άλλα (Other)

 

Εισάγετε την διεύθυνση email σας και το password και επιλέξτε ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (Manual Setup)

 

Επιλέξτε IMAP.

 

ΒΗΜΑ 2

Σύνδεση με SSL:

Διακομιστής (IMAP server): mail.mydomain.gr

Θύρα (Port):  993

Τύπος ασφάλειας (Security type): SSL/TLS

 

Σύνδεση χωρίς SSL:

Διακομιστής (IMAP server): mail.mydomain.gr

Θύρα (Port): 143

Τύπος ασφάλειας (Security type): Καμία

 

ΒΗΜΑ 3

Πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ (NEXT).

Οι ρυθμίσεις της εξερχόμενης αλληλογραφίας συνήθως αναγνωρίζονται από τον server όταν εισάγετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα τότε στις ρυθμίσεις εξερχομένων πρέπει να εισάγετε τα παρακάτω:

 

Σύνδεση με SSL:

Διακομιστής (SMTP server): mail.mydomain.gr

Θύρα (Port): 465

Τύπος ασφάλειας (Security type): SSL

 

Σύνδεση χωρίς SSL:

Διακομιστής (SMTP server): mail.mydomain.gr

Θύρα (Port): 587

Τύπος ασφάλειας (Security type): Καμία

 

Η διαμόρφωση του email σας έχει ολοκληρωθεί!