Ρυθμίσεις Email IMAP

ΒΗΜΑ 1

Στα πεδία Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας και Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας εισάγετε:

mail.mydomain.gr

Στις Πληροφορίες (ή Στοιχεία)Σύνδεσης εισάγετε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης.

 

ΒΗΜΑ 2

Πηγαίνετε στην καρτέλα Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (Outgoing server) και ελέγξτε αν η επιλογή Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP)  απαιτεί έλεγχο ταυτότητας (My outgoing server (SMTPrequires authentication) είναι τσεκαρισμένη. Εάν δεν είναι την επιλέγετε και επιλέγετε Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας ( Use same settings as my incoming mail server).

 

ΒΗΜΑ 3

Επιλέξτε Για προχωρημένους (Advanced).

 

Σύνδεση με SSL:

IMAP993

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης:  SSL

SMTP: 465  

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης:  SSL

 

Σύνδεση χωρίς SSL:

IMAP: 143

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης:  TLS

SMTP: 587 

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης: TLS

 

Κάντε κλικ στο OK.

Πατήστε ΤΕΛΟΣ.

Η διαμόρφωση του email σας ολοκληρώθηκε!