Ρυθμίσεις Email για Outlook 2007

Ανοιξτε την εφαρμογή Microsoft Office Outlook 2007 στον υπολογιστή σας.

 

ΒΗΜΑ 1

Από το μενού Εργαλεία (Tools) επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings)

 

Στην πάνω αριστερή γωνία επιλέξτε Δημιουργία (New)

Επιλέξτε Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή ή πρόσθετων τύπων διακομιστή (Manually configure server settings or additional server types) και πατήστε Next (Επόμενο)

Επιλέξτε POP3 ως τύπο λογαριασμού.

 

Σε περίπτωση που επιλέξετε IMAP ως τύπο λογαριασμού, παρακαλώ συμβουλευτείτε το παρακάτω άρθρο:

Ρυθμίσεις IMAP

 

ΒΗΜΑ 2

Στα πεδία Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας και Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας εισάγετε:

mail.mydomain.gr

Στις Πληροφορίες (ή Στοιχεία)Σύνδεσης εισάγετε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης.

 

ΒΗΜΑ 3

Πηγαίνετε στην καρτέλα Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (Outgoing server) και ελέγξτε αν η επιλογή Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP)  απαιτεί έλεγχο ταυτότητας (My outgoing server (SMTP) requires authentication) είναι τσεκαρισμένη. Εάν δεν είναι την επιλέγετε και επιλέγετε Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας ( Use same settings as my incoming mail server).

 

ΒΗΜΑ 4

Επιλέξτε Για προχωρημένους (Advanced).

 

Σύνδεση με SSL:

POP3: 995

Επιλέξτε Για αυτόν τον διακομιστή απαιτείται κρυπτογραφημένη σύνδεση (SSL)

SMTP: 465  

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης:  SSL

 

Σύνδεση χωρίς SSL:

POP3: 110

SMTP: 587  

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης:  TLS

 

Πατήστε το κουμπί OK για να επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο.

Το Outlook θα κάνει έλεγχο των ρυθμίσεων που έχετε εισάγει. Εάν όλα είναι σωστά, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο παράθυρο και να πατήσετε το κουμπί Τέλος (Finish) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.