Ρυθμίσεις Email για Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook for Office 365

Ξεκινήστε το Outlook.

 

ΒΗΜΑ 1

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο (File).

Στην κατηγορία Πληροφορίες (Info), επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account settings).

 

Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email), επιλέξτε Νέο (New).

Επιλέξτε Μη αυτόματη ρύθμιση ή πρόσθετοι τύποι διακομιστών (Manual setup or additional server types) και πατήστε Επόμενο (Next).

Επιλέξτε POP3 και πατήστε Επόμενο.

 

Σε περίπτωση που επιλέξετε IMAP ως τύπο λογαριασμού, παρακαλώ συμβουλευτείτε το παρακάτω άρθρο:

Ρυθμίσεις IMAP

 

ΒΗΜΑ 2

Στα πεδία Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας και Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας εισάγετε:

mail.mydomain.gr

Στις Πληροφορίες (ή Στοιχεία)Σύνδεσης εισάγετε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης.

Επιλέξτε Έλεγχος ρυθμίσεων λογαριασμού (Test Account Settings).

 

ΒΗΜΑ 3

Σε περίπτωση που το Outlook δεν αναγνωρίσει αυτόματα τις ρυθμίσεις, επιλέξτε κάτω δεξιά το κουμπί Περισσότερες Ρυθμίσεις (More Settings) και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε Για Προχωρημένους (Advanced) και εισάγετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην εικόνα

 

Σύνδεση με SSL:

POP3: 995

Επιλέξτε Για αυτόν τον διακομιστή απαιτείται κρυπτογραφημένη σύνδεση (SSL)

SMTP: 465  

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης:  SSL

 

 

Σύνδεση χωρίς SSL:

POP3: 110

SMTP: 587  

Χρήση του παρακάτω τύπου κρυπτογραφημένης σύνδεσης:  TLS

 

Κάντε κλικ στο OK.

Πατήστε ΤΕΛΟΣ.

Η διαμόρφωση του email σας ολοκληρώθηκε!